კლიმატ სერვისი
GEOENG
სერვისები

ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილება და კმაყოფილი კლიენტების ვრცელი ჩამონათვალი საშუალებას გვაძლევს ვამტკიცოთ, რომ კლიმატ სერვისი არის ერთ-ერთი კონკურენტუნარიანი კომპანია საქართველოს ბაზარზე სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების თვალსაზრისით, რაც სერტიფიცირებული, კვალიფიციური ოსტატების გუნდით არის განპირობებული.

სერვისები

კონსულტაცია: შენობა-ნაგებობის ფუნქციონალის შესწავლა და ტექნიკური დავალების შემუშავება

 

შენობა-ნაგებობის არსებული მდგომარების კვლევის საფუძველზე საპროექტო კონცეფციისა და ხარჯთაღრიცხვის შემუშავება

 

სრული ელექტრომექანიკური სისტემების პროექტირება და ხარჯთაღრიცხვა

გათბობა
 
გაგრილება
 
ვენტილაცია
 
მეხამრიდი
 
ხმაურისა და ვიბრაციის კონტროლი
 
საქვაბე დანადგარები
 
მთავარი ელექტროენერგიის განაწილება
 
ძალოვანი ელექტრო სისტემები
 
ქვესადგურები
 
სუსტი დენები
 
შიდა და გარე განათება
 
განათებულობა
 
ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები
 
უსაფრთხოების სისტემები
 
დამიწება
 
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები
 
ინტერნეტი და ტელევიზია
წყალმომარაგება
 
წყალარინება
 
სანიაღვრე ქსელი
 
წვიმის წყლის არიდების სისტემა
 
სამელიორაციო სისტემა
განახლებადი ენერგია